WYSTAWY FOTOGRAFICZNE

Wystawy autorskie np.:

  • „Cztery dni w przyrodzie” eksponowana w OEM RPN (1999) oraz w Galerii po schodach w Lublinie; w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  • „Piękno przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego”, eksponowana w OEM RPN (2010),
  •  „Konik polski – symbol Roztoczańskiego Parku Narodowego” eksponowana w OEM (2012), Targach w Lublinie (2012) oraz Miejskim Domu Kultury w Lublinie – Galeria po schodach (2014), w Arboretum w Bolestraszycach (2014),
  • „Konik polski – dziedzictwo pokoleń” – eksponowana w OEM RPN orazw Ośrodku Edukacji Ekologicznej  Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim (2013), w Ośrodku Informacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach (2013)
  • „Osobliwości przyrodnicze Roztoczańskiego PN i Roztocza” – eksponowana w Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego (2013),
  • „Roztocze – przyrodnicze fascynacje” – eksponowana w Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej (2014),
  • „Roztocze i Puszcza Solska – dziedzictwo natury” – eksponowana w OEM (2015) oraz w Miejskim Domu Kultury w Lublinie – Galeria po schodach (2014), w Centrum Kultury Filmowej STYLOWY w Zamościu (2014), w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie (2015), Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim (2017); w zamiejscowym oddziale Uniwersytetu Przyrodniczego im. A Mickiewicza w Pile (2017), Centrum Edukacji Ekologicznej w Kampinoskim Parku Narodowym w Izabelinie (2017),

oraz zbiorowe m.in.:

  • „Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek” – fotografie do wystawy eksponowanej w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 40-lecia RPN (2014) oraz w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (2014-2015) i gmachu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie (2015)
  • „Różnorodność przyrodnicza i kulturowa Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza” – koncepcja i fotografie do wystawy plenerowej (na zewnątrz) eksponowanej przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN (2016) oraz w Parku zdrojowym w Horyńcu Zdroju (2016),  przy gmachu Urzędu Miejskiego w Puławach (2017), przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (2017), Rynku Solnym w Zamościu (2017),
  • „Roztoczański Park Narodowy okiem fotografów” – koncepcja i fotografie do wystawy plenrowej, która została zorganizowana w ramach przypadającego w 2019 roku 45-lecia powołania Roztoczańskiego Parku Narodowego we współpracy z Okręgiem Roztoczańsko-Podkarpackim Związku Polskich Fotografów Przyrody, który obchodził również w 2019 roku 15-lecie swego istnienia. Eksponowana na ogrodzeniu zabytkowego budynku browaru w Zwierzyńcu (2019, 2020) oraz ogrodzeniu siedziby Radia Lublin w Lublinie (2019, 2020).