WARSZTATY i PLENERY

Warsztaty i plenery fotograficzne np.:

  • szkolenie i warsztaty fotograficzne dla pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego w ramach projektu „Platforma …” (2010),
  • przeprowadzenie warsztatów dla laureatów przeprowadzonego przez Roztoczański Park Narodowy konkursu fotograficznego „Roztocze w obiektywie” zorganizowane na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego (2015r.) i Słowińskiego Parku Narodowego (2016r.)
  • współudział w organizacji kilkunastu plenerów fotograficznych w Roztoczańskim Parku Narodowym i Roztoczu dla członków Okręgu Roztoczańsko Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, a wcześniej Okręgu Lubelskiego ZPFP,