EKSPERTYZY i OPRACOWANIA PRZYRODNICZE

Inwentaryzacje i opracowania m.in.:

  • Natura 2000 – inwentaryzacja zasobów na potrzeby tworzenia Obszarów specjalnej ochrony (OSO) Natura 2000 tzw. obszary ptasie np. Roztocze PLB060012; Puszcza Solska PLB 06 0008,
  • Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Biszcza na zlecenie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, udział w zespole autorskim (2002),
  • Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Łukowa na zlecenie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, udział w zespole autorskim (2002),

Monitoring Ptaków – liczenia na powierzchniach próbnych na Roztoczu w ramach Państwowego Monitoringu Ptaków w Polsce m.in.:

  • Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) – w latach 2004-2019
  • Monitoring Lęgowych Gatunków Flagowych (MLGF) – w latach 2008-2019
  • Monitoring Rzadkich Gatunków (MRG) – w latach 2009-2019
  • Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD) – w latach 2013-2019
  • Monitoring fauny w Roztoczańskim Parku Narodowym – od 1981r.

Udział w inwentaryzacji i opracowaniu Atlasu Ptaków Lubelszczyzny (wydany w 2005),
Udział w inwentaryzacji do Atlasu Ptaków Polski,
Udział w opracowaniu Materiałów do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego, w zespole autorskim „Plan ochrony fauny RPN” (2011)