DIORAMY i EKSPOZYCJE MUZEALNE

Wystawiennictwo i ekspozycje muzealne m.in.:

  • „W świecie ptaków” – scenariusz i wykonanie ekspozycji ornitologicznej w OEM RPN (1999),
  • „Świadkowie minionego życia” – scenariusz i wykonanie wystawy paleontologicznej w OEM RPN (2005),
  • „Drugie życie drzewa” – scenariusz i wykonanie wystawy w OEM RPN o roli martwego drzewa w ekosystemie lasu (      ),
  • scenariusz autorski wystawy stałej „W krainie jodły, buka i tarpana” w Roztoczańskim Parku Narodowym zrealizowanej i eksponowanej w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu (od 2009 roku),
  • scenariusz i współudział w realizacji wystawy i 6 dioram „Arktyka – nie tylko kraina lodu i chłodu” eksponowanej w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN (2014-2016) oraz w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2016-2018),
  • „Bioróżnorodność Roztocza – natura w naturze” – współudział w wykonaniu 7 dioram na wystawie eksponowanej w OEM RPN (2016-2019),
  • współudział w realizacji dioramy „Buczyna” w Nadleśnictwie Cisna (2017),
  • współudział w realizacji 8 dioram w Słowińskim Parku Narodowym – Muzeum Latarnictwa w Domu Latarnika w Czołpinie (2018),
  • współudział w realizacji 5 dioram „Sawanna”, „Bór borealny”, „Zwierzęta gór”, „Arktyka” i „Antarktyda” w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (2018),